Pražský hrad

Jedním z prvních osídlených území v Čechách byl Levý Hradec, ležící asi 10 km od Prahy, na břehu Vltavy. Hradiště se postupně rozšiřovalo, až již dané území nestačilo a Čechové přesídlili na území dnešní Prahy. Asi v roce 884 v místech Pražského hradu nechal kníže Bořivoj I., poté co přijal křest, postavit časově druhý kostel na území Čech – kostel Panny Marie. Prvním kostelem byl kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, založený také Bořivojem I.

Roku 973 vzniklo po mnohaletém snažení české biskupství a na Pražském hradě byl vystavěn první český klášter u sv. Jiří, patřící benediktinkám. Asi nejdůležitější stavbou hradu je ovšem katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, jejíž stavba započala stavbou rotundy sv. Víta kol. r. 925.

Pražský hrad se dočkal velké pozornosti ve 14. století, za vlády Karla IV. Byla zahájena stavba gotické katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Karel IV. začal také s přestavbou Královského paláce a nechal zde postavit kapli Všech svatých.

Další větší stavební úpravy Pražského hradu probíhaly až za vlády Jagellonců (konec 15. st.), Vladislav Jagellonský pozval do Prahy významné umělce a začal s přestavbou paláce. Po nástupu Habsburků (po r. 1526) na český trůn vzniká Královská zahrada s Královským letohrádkem, také Míčovna. Za vlády Rudolfa II. Habsburského se hrad stal sídlem mnoha velkých osobností – hvězdářů (Johannes Kepler, Tycho de Brahe), alchymistů, umělců. Rudolf II. měl na hradě také vlastní zoologickou a botanickou zahradu, mnoho uměleckých sbírek. Z jeho doby se dochovala Zlatá ulička. Po smrti Rudolfa II. ovšem hrad ztrácí svůj původní význam, sídlo českých panovníků – rakouských Habsburků – se stěhuje do Vídně.

Pražský hrad také pamatuje počátek třicetileté války (1618-1648), který představovala pražská defenestrace, tedy vyhození místodržících a písaře z okna. Dalším důležitým obdobím hradu bylo 18. století, kdy došlo k tereziánským přestavbám. Marie Terezie zde také založila Ústav šlechtičen. Na konci 19. století začal Josef Mocker pracovat na dostavbě katedrály.

Po vzniku Československé republiky v r. 1918 se hrad znovu stává významným místem a zároveň sídlem 1. československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Ten potom r. 1920 pozval do Prahy architekta Josipa Plečnika, který se významně podílel na dnešní podobě Pražského hradu.

Loading Maps
View
Normal Midnight Family Fest Open dark Riverside Ozan
My Location Fullscreen
There are no available tour for this location, time and/or date you selected.

  Total: No tour found.    view all

  Search for Tour

  Not what you're looking for? Try your search again

  There are no available activity for this location, time and/or date you selected.

   Total: No activity found.    view all

   Search for Activity

   Not what you're looking for? Try your search again

   WordPress Themes