Bazilika sv.Jiří

Původní románský kostel, ze kterého se dochovaly již jen základy, byl založen knížetem Vratislavem I. na počátku 10. st. Po vzniku pražského biskupství r. 973 byl kostel přestavěn a na místě byl založen první český klášter, patřící benediktinkám. O vznik pražského biskupství se snažil již kníže Bořivoj, ovšem úspěšný byl až Boleslav II., který vyslal do Říma svou sestru Mladu. Kněžna Mlada přinesla zakládající listinu pražského biskupství, založila zde tento ženský klášter a stala se jeho první abatyší. Význam abatyší jiřského kláštera byl veliký, mohly dokonce korunovat české královny.

V bazilice je pohřben Vratislav I., vedle něho Boleslav II. Pod schodištěm vedoucím na chór se nalézá krypta, určená pro hroby abatyší kláštera. V bazilice je také v kapli sv. Ludmily pohřbena samotná sv. Ludmila, babička sv. Václava. Její náhrobek pochází ze 14. století a je nejspíše dílem Parléřovy huti. Nástěnné malby v kapli sv. Ludmily vznikly už ve 12. století.

Průčelí baziliky pochází ze 17. st. a je v barokním stylu. Průčelí zdobí plastiky abatyše Mlady a Vratislava I. z dílny Jana Jiřího Bendla. Na reliéfu můžeme vidět sv. Jiří, jemuž je klášter zasvěcen.

V 18. století byla ke kostelu přistavena kaple sv. Jana Nepomuckého. Jejím autorem je František Maxmilián Kaňka, uvnitř je socha sv. Jana Nepomuckého od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.

Dnes se v bazilice sv. Jiří konají výstavy a také koncerty klasické hudby.

Loading Maps
View
Normal Midnight Family Fest Open dark Riverside Ozan
My Location Fullscreen
There are no available tour for this location, time and/or date you selected.

  Total: No tour found.    view all

  Search for Tour

  Not what you're looking for? Try your search again

  There are no available activity for this location, time and/or date you selected.

   Total: No activity found.    view all

   Search for Activity

   Not what you're looking for? Try your search again

   WordPress Themes