Jiřský klášter

Jiřský klášter, první ženský benediktinský klášter v Čechách a původní pohřebiště rodu Přemyslovců, se nachází v severní části hradního komplexu na Jiřském náměstí. Byl založen v roce 973 Boleslavem II. a jeho sestrou Mladou. Klášter sloužil jako duchovní centrum, kde dívky z dobře postavených rodin dostávaly špičkové vzdělání. V klášteře byl mimo jiné udržován kult svaté Ludmily, díky němuž sem po staletí proudilo mnoho věřících. Ve 13. století v klášteře dokonce vzniklo svatojiřské skriptorium, byl sem přiveden první písař českého původu a začaly vznikat první překlady modlitebních textů do češtiny. V období Husitských válek byl klášter zničen, konvent uprchl a majetek byl rozprodán. O století později byl klášter za podpory panovnického dvora opět obnoven. Z tohoto období se zachoval renesanční portál s výjevem sv. Jiří zabíjejícího draka. Po požáru v 16. století bylo opět nutné provést rozsáhlou rekonstrukci, po které část kláštera sloužila jako zbrojnice. V 18. století byl klášter definitivně zrušen na základě vydání císařského dekretu.V 19. století začala postupná rekonstrukce a později zde sídlila expozice středověkého umění Národní galerie v Praze.

V současnosti je prostor využíván k výstavám pouze příležitostně, jelikož vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci.

Loading Maps
View
Normal Midnight Family Fest Open dark Riverside Ozan
My Location Fullscreen
There are no available tour for this location, time and/or date you selected.

  Total: No tour found.    view all

  Search for Tour

  Not what you're looking for? Try your search again

  There are no available activity for this location, time and/or date you selected.

   Total: No activity found.    view all

   Search for Activity

   Not what you're looking for? Try your search again

   WordPress Themes