Jízdárna Pražského hradu

Jízdárna Pražského hradu byla postavena v 90. letech 17. století. Původně byla budova určena pro jezdecký výcvik a jezdecké zábavy. V roce 1760 jízdárna vyhořela a musela prodělat první rekonstrukci, díky které dostala nový strop setrvávající dodnes. Budova nové jízdárny se skládala z několika částí. Největší z nich byla Zimní jízdárna, sloužící k aktivitám v zimních obdobích. Na Zimní jízdárnu poté navazovala jízdárna Letní a jízdárenský dvůr, který sloužil především k hospodářským účelům. Za objektem jízdárny se nacházela bývalá Královská bažantnice s přilehlým rybníčkem. V něm se chovaly ryby a také sloužil jako rezervoár vody pro zahrady. Po čase byla tato stavba propůjčena vojsku, stejně tak jako další přilehlé objekty v okolí. V polovině dvacátého století byla Jízdárna přeměna na výstavní síň a prostory galerie. Části Letní otevřené jízdárny byly později zastavěny garážemi. Na střeše nově zbudovaných garáží vyprojektoval architekt Pavel Janák ojedinělou zahradu, kterou dokončil jiný architekt, Vladimír Tintěra.

V letech 1948 – 49 byla Jízdárna adaptována na výstavní prostory a v současné době jsou zde pravidelně pořádány výstavy význačných umělců.

Loading Maps
View
Normal Midnight Family Fest Open dark Riverside Ozan
My Location Fullscreen
There are no available tour for this location, time and/or date you selected.

  Total: No tour found.    view all

  Search for Tour

  Not what you're looking for? Try your search again

  There are no available activity for this location, time and/or date you selected.

   Total: No activity found.    view all

   Search for Activity

   Not what you're looking for? Try your search again

   WordPress Themes