Obrazárna Pražského hradu

Základem umělecké sbírky Obrazárny Pražského hradu byly sbírky Rudolfa II., který byl českým králem v letech 1576-1611. V roce 1583 přesídlil se svým dvorem zpět do Prahy a ta se tak stala centrem evropského dění. Rudolf II. podporoval vědu (především astronomii, astrologii a alchymii) a také umění. Správcem jeho sbírek byl Jacopo Strada, později jeho syn Ottavio. Na Pražském hradě tak začala vznikat jedna z největších uměleckých sbírek té doby. Byla zde díla od předních světových umělců, jako byl například Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Tizian nebo Giuseppe Arcimboldo. Rudolfova kunstkomora obsahovala také různé skulptury, miniatury, přírodniny a všelijaké kuriozity. Na jeho dvoře stály také zvěřince pro exotickou zvěř a skleníky pro vzácné rostliny.

Velkolepý dvůr Rudolfa II. ovšem zanikl záhy po jeho smrti. Rudolfův bratr a nástupce na český trůn – Matyáš Habsburský přesídlil zpět do Vídně a vzal s sebou i velkou část uměleckých sbírek. Další díla ukořistili Švédi na konci třicetileté války (1648) pro svou královnu Kristinu. Z velké Rudolfovy sbírky se zachovalo jen pár exemplářů.

V 50. letech 17. st., za vlády Ferdinanda III., se rozhodlo o obnovení Obrazárny. Nejvíce se o ní zasloužil Ferdinandův bratr arcivévoda Leopold Vilém, který koupil mnoho vzácných děl a všechna odkázal právě císařské galerii. Bohužel i tato nová sbírka dopadla podobně jako Rudolfova sbírka. Mnoho obrazů bylo prodáno do Drážďan, odvezeno na vídeňský dvůr, nebo r. 1781 na popud Josefa II. vydraženo. V roce 1797 vznikla Společnost vlasteneckých přátel umění v Čechách. Ta založila Akademii, a především také novou Obrazárnu, budoucí Národní galerii v Praze.

Dnes můžeme v Obrazárně Pražského hradu obdivovat díla od takových umělců jako byl Rubens, Tizian, Brandl a další.

Loading Maps
View
Normal Midnight Family Fest Open dark Riverside Ozan
My Location Fullscreen
There are no available tour for this location, time and/or date you selected.

  Total: No tour found.    view all

  Search for Tour

  Not what you're looking for? Try your search again

  There are no available activity for this location, time and/or date you selected.

   Total: No activity found.    view all

   Search for Activity

   Not what you're looking for? Try your search again

   WordPress Themes