Starý královský palác

Nejstarší knížecí dvorec zde stál již na konci 9. století a byl pravděpodobně ještě dřevěný. Postupem let byl budován kamenný palác. Velká románská přestavba proběhla za vlády Soběslava I. a Vladislava II. ve 12. století. Soběslav I.  nechal vybudovat nové opevnění hradu, započal s přestavbou královského paláce a založil na hradě kapli Všech svatých. Jeho nástupce Vladislav II. v tomto snažení pokračoval, založil například Strahovský klášter a za jeho vlády byl také postaven první kamenný most v Českých zemích – most Juditin (později ho nahradil Karlův most).

Další přestavba Královského paláce proběhla za vlády Karla IV. ve 14. století. Jeho architekt Petr Parléř přestavil i palácovou kapli Všech svatých. I v důsledku husitských válek byl palác opuštěn a vrátil se do něj až Vladislav Jagellonský na sklonku 15. st. On a Mistr Benedikt Ried se postarali o další přestavbu paláce, r. 1502 došlo k vybudování Vladislavského sálu, který je známý svou krásnou krouženou klenbou. Benedikt Ried vybudoval také přilehlé Jezdecké schody a později za vlády Ludvíka Jagellonského také tzv. Ludvíkovo křídlo.

Po smrti Ludvíka Jagellonského v roce 1526 nastoupili na český trůn Habsburkové. Palác se tak stal místem, kde se konaly korunovační slavnosti, sněmy a důležitá jednání. V roce 1541 byl Královský palác zasažen ničivým požárem, následně byla přestavěna Sněmovna a kaple Všech svatých. Sněmovna byla místem, kde se konala zasedání Zemského sněmu a Zemského soudu; také zde byly umístěny Zemské desky. Nová sněmovna z 2. pol. 16. st. je dílem Bonifáce Wolmuta.

Královský palác pamatuje ještě jednu zásadní událost českých dějin. V roce 1618 proběhla v Ludvíkově křídle druhá pražská defenestrace, kdy byli vyhozeni z okna místodržící Vilém Slavata a Bořita z Martinic a spolu s nimi písař Fabricius. Tímto započala třicetiletá válka.

Při přestavbě hradu v 18. století vzniklo ještě Tereziánské křídlo, které má dnes funkci výstavních prostor.

Loading Maps
View
Normal Midnight Family Fest Open dark Riverside Ozan
My Location Fullscreen
There are no available tour for this location, time and/or date you selected.

  Total: No tour found.    view all

  Search for Tour

  Not what you're looking for? Try your search again

  There are no available activity for this location, time and/or date you selected.

   Total: No activity found.    view all

   Search for Activity

   Not what you're looking for? Try your search again

   WordPress Themes