Královská zahrada s letohrádkem královny Anny

Královskou zahradu založil r. 1534 český král Ferdinand I. Habsburský. Postupem let byly v zahradě postaveny zajímavé stavby, především letohrádek královny Anny a Míčovna, také sem bylo umístěno několik sochařských děl a to vše, spolu s množstvím rostlin, vytváří úchvatný celek.

Za Rudolfa II. byla Královská zahrada hojně využívána. Ve Lvím dvoře Rudolf II. dokonce choval živého lva. Dále nechal postavit oranžerii, kde byly pěstovány citrusy. V zahradě rostlo mnoho v té době exotických rostlin, například tulipány. Zajímavostí je, že tulipány v Královské zahradě byly vůbec prvními tulipány, které byly pěstovány v Evropě.

Nejkrásnější stavbou zahrady je Královský letohrádek, zvaný také letohrádek královny Anny, který byl postaven v letech 1538-1563. Nechal ho vybudovat Ferdinand I. pro svou ženu Annu Jagellonskou, která se však dokončení stavby nedožila. Architektem byl Paolo della Stella, po jeho smrti stavbu dokončil Bonifác Wolmut.

Stavba je plně renesanční. Paolo della Stella vytvořil spodní část letohrádku, tedy přízemí s ochozem arkád. Druhé patro bylo postaveno až ve 2. pol. 16. st. Bonifácem Wolmutem. Můžeme zde vidět zdobené toskánské hlavice. Letohrádek je dále zdoben reliéfy většinou s antickými motivy. Na jednom z reliéfů je zobrazen král Ferdinand I. se svou ženou Annou.

Letohrádek sloužil v průběhu historie k různým účelům. Původně zde byl taneční sál a galerie. Rudolf II. za své vlády využíval toto místo jako astronomickou observatoř. Dnes se zde konají výstavy výtvarného umění a uměleckého řemesla.

Před letohrádkem stojí Zpívající fontána. Byla ulita ze zvonoviny a bronzu, a to v šedesátých letech 16. století. Název ‘‘Zpívající‘‘ nese díky tomu, že kapky vody dopadající na spodní mísu vydávají melodické tóny. S tím souvisí i její výzdoba, je zde zobrazen řecký bůh Pan – ochránce lesů a pramenů. Podle legendy se Pan zamiloval do sličné nymfy Syrinx, a protože ona ho nechtěla, utíkala před ním. Když už neměla kam utéci, nechala se proměnit v rákosí. Nešťastný bůh si rákosí natrhal, svázal a vytvořil tzv. Panovu flétnu, na kterou potom v lesích hrál.

Další zajímavou stavbou umístěnou v zahradě je Míčovna. Jedná se také o renesanční stavbu, která je dílem Bonifáce Wolmuta. Je bohatě zdobena sgrafity, nad oblouky se nachází alegorie ctností a sedmi svobodných umění. Dnes je Míčovna využívána jako výstavní, kulturní a společenský prostor.

Loading Maps
View
Normal Midnight Family Fest Open dark Riverside Ozan
My Location Fullscreen
There are no available tour for this location, time and/or date you selected.

  Total: No tour found.    view all

  Search for Tour

  Not what you're looking for? Try your search again

  There are no available activity for this location, time and/or date you selected.

   Total: No activity found.    view all

   Search for Activity

   Not what you're looking for? Try your search again

   WordPress Themes